Μουσείο Νεώτερης Κεραμεικής

Εισαγωγική αίθουσα του Μουσείου Νεώτερης Κεραμεικής

Εισαγωγική αίθουσα με πληροφοριακό υλικό για τη νεώτερη παραδοσιακή κεραμεική