Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης

Δημόσιος βίος, Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης

Αίθουσα Α.

Δημόσιος βίος : η επιγραφική μαρτυρία.