Γλυπτική

Γλυπτά

Από την έκθεση «Αλεξάνδρα Αθανασιάδη 2000-2009» στο Αίθριο του κτιρίου της οδού Πειραιώς του Μουσείου Μπενάκη (2009).
Η Α. Αθανασιάδη φτιάχνει τα γλυπτά της με ξύλα που μαζεύει από τη θάλασσα.