Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Μυκήνες: Βόρεια συνοικία και κτήρια βόρειας κλιτύος

Συνοικία μονόχωρων δωματίων με διαδρόμους και υπαίθριους χώρους.