Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Βυζαντινή εποχή – Κάστρο Ιωαννίνων

Λεπτομέρεια του νορμανδικού τείχους που ενώνεται με τον πύργο του Βοημούνδου, στη ΝΑ ακρόπολη ή Ίτς Καλέ.
Το άνοιγμα αποτελεί οθωμανική παρέμβαση, ενώ το κάγκελο με τους σταυρούς σύγχρονη προσθήκη.
Ο νορμανδός πρίγκιπας Βοημούνδος κατέλαβε τα Ιωάννινα το 1082 και όπως πληροφορούμαστε από το έργο «Αλεξιάδα», της κόρης του αυτοκράτορα Αλεξίου Α΄ Κομνηνού Άννας Κομνηνής, ενίσχυσε τα ήδη υπάρχοντα τείχη και οχύρωσε και τη δεύτερη ακρόπολη του Κάστρου, τη ΝΑ.

Την περίοδο διακυβέρνησης της πόλης από τον Αλή πασά, τα νορμανδικά οχυρωματικά έργα συμπεριλήφθησαν στο συγκρότημα του σεραγιού, με τις απαραίτητες τροποποιήσεις.