Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Αρχαία Νικόπολη

Η πύλη στο νότιο σκέλος των παλαιοχριστιανικών τειχών («Ωραία Πύλη») μετά τις εργασίες αποκατάστασης.