Μουσείο της Ακρόπολης

Ακρωτήριο – Παρθενώνα, Μουσείο της Ακρόπολης

Από τα αρχαϊκά χρόνια, στο τέλος του 6ου π.Χ. αιώνα, οι ναοί διακοσμούνταν με ανάλογα φυτικά ανθέμια.
Στον Παρθενώνα ήταν τρισδιάστατα και γι’ αυτό εξόχως εντυπωσιακά για την λεπτότητα της κατεργασίας.
Ο Παρθενώνας είχε δύο τέτοια γλυπτά ακρωτήρια που διακοσμούσαν την κορυφή των δύο αετωμάτων του.
Ο λόφος της Ακρόπολης είναι και σήμερα γεμάτος από το φυτό που αποτελεί την έμπνευση για τον σχεδιασμό του ακρωτηρίου.
Είναι ο άκανθος, που φύεται στη σκιά των δέντρων και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός.