Αρχιτεκτονική

Άγιος Δημήτριος Νεοχωρίου

Φθαρμένη εικόνα του Αγίου Δημητρίου πάνω από την είσοδο της εκκλησίας του στο Νεοχώρι Πηλίου.
Ο ναός κτίστηκε στα μέσα του 18ου αιώνα, με ωραία αρχιτεκτονική, και είναι αγιογραφημένος από τον Ηπειρώτη ζωγράφο Παγώνη.