Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού

Άγγελος Κατακουζηνός, Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού

Ο Άγγελος Κατακουζηνός στα εγκαίνια του Μουσείου Θεόφιλου, Αύγουστος 1965.