Διαπρεπής ερευνητής, παθιασμένος με τη δουλειά του, ο Ernst–Ludwig Schwandner, Γερμανός αρχιτέκτονας–αρχαιολόγος, απόκτησε την πρώτη του ανασκαφική εμπειρία στην Πέργαμο. Χρόνια αργότερα, βρέθηκε στην ανασκαφή του ιερού της Αφαίας. Αποκάλυψε τον πρωιμότερο αρχαϊκό ναό της θεάς μελετώντας τα θραύσματά του. Ανέδειξε μαζί με τον Dyfri Williams την εν πολλοίς άγνωστη παρουσία των βασιλέων Άτταλου Α’ και Ευμένη Β’ και τον ισχυρό δεσμό τους με το ιερό της θεάς  που τους ταξίδευε από την Πέργαμο στην Αφαία.