Σε εκδήλωση στη μνήμη του Νικολάου Πλάτωνα, ο Διευθυντής Ακροπόλεως επιλέγει να παρουσιάσει το λιγότερο γνωστό έργο του Πλάτωνα στην Ακρόπολη (1962-1965). Το πρώτο πράγμα που επισημαίνει ο Πλάτων μόλις αναλαμβάνει τη διεύθυνση της Ακρόπολης, είναι η επείγουσα ανάγκη αναστηλωτικής εργασίας στην πρόσταση των Καρυατίδων του Ερεχθείου.
Πολλά ζητήματα περίμεναν λύσεις. Από το 1963 ο Πλάτων προωθεί το θέμα της τακτοποίησης του αρχαιολογικού υλικού, αρχιτεκτονικού και επιγραφικού, διάσπαρτου σε όλο το χώρο της Ακρόπολης. Στο τέλος του 1965 σημειώνει ότι περαιώθηκε η αποδελτίωση, φωτογράφιση και ταξινόμηση όλων των γλυπτών και των πώρινων αρχιτεκτονικών κομματιών από τις αποθήκες.
Στο πρόγραμμα στερέωσης και διαμόρφωσης των αρχαιολογικών χώρων γύρω από την Ακρόπολη αξιοποιήθηκε η μεγάλη πείρα που ο Πλάτων είχε αποκτήσει στην Κρήτη. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1962 από το χώρο του Ασκληπιείου και επεκτάθηκαν ως τη Στοά του Ευμένους. Για να τονίσει την ενότητα του χώρου διαμόρφωσε την αρχαία οδό των Παναθηναίων συνδέοντας την Ακρόπολη με την Αρχαία Αγορά. Θετική υπήρξε και η εργασία στη Ρωμαϊκή Αγορά.
Το οξύ πρόβλημα όμως ήταν η κατάσταση των ίδιων των μνημείων της Ακρόπολης. Με εισήγηση του Πλάτωνα δημιουργήθηκε το 1965 η «Επιτροπή Διασώσεως των Μνημείων Ακροπόλεως» που έμεινε ανενεργή. Δέκα χρόνια αργότερα, η «Ομάδα Εργασίας Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως» θα βαδίσει πάνω στα χνάρια του παλαιού του σχεδίου. Το 1975, ο Νικόλαος Πλάτων θα προεδρεύει στην Ομάδα που συγκροτείται για τη συντήρηση των μνημείων της Ακρόπολης και θα κρατήσει τη θέση ως το 1978. Για το Ερέχθειο, το μνημείο με τη μεγαλύτερη ανάγκη επέμβασης, συντάσσεται ογκώδης μελέτη, ένα διεθνές συνέδριο οργανώνεται το 1977 και τα εγκωμιαστικά σχόλια των εισηγητών συνιστούν θρίαμβο για τις προσπάθειες του Πλάτωνα και της Ομάδας του. Είναι η χρονιά που, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ρύπανσης, ομάδα Ελβετών πρότεινε να προστατευτεί όλος ο βράχος της Ακρόπολης κάτω από γυάλινο κάλυμμα.
Το 1978 οι καθηγητικές υποχρεώσεις του Πλάτωνα τον αναγκάζουν να παραιτηθεί από την προεδρία της «Ομάδας Εργασίας της Ακροπόλεως». Το έργο πάντως της αποκατάστασης του Ερεχθείου, που ολοκληρώθηκε το 1983, ήταν ασφαλώς για τον Νικόλαο Πλάτωνα η δικαίωση των προσπαθειών μιας εικοσαετίας.