Άλλες εκδηλώσεις
18:00 Ώρα
Ελλάδα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

Τηλ.: 210 5235781, 210 3822441
e-mail.: emaemsociety@gmail.com

Φυτά μυθολογικών ηρώων

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011

Ομιλία της Ν. Τσέκου (Δημοσιογράφος/Συγγραφέας) με θέμα «Φυτά μυθολογικών ηρώων».

Διοργάνωση: Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας.