Συνέδρια
4.30 μ.μ. Ώρα
Ελλάδα Βρετανική Σχολή Αθηνών, Σουηδίας 52 10676, Αθήνα

e-mail.: xenia1976gr@yahoo.com
Ιστοσελίδα

Καινοτομίες-7ος αι. π.Χ

9-11 Δεκεμβρίου 2011

Συνέδριο με τίτλο “Interpreting the Seventh Century BC. Tradition, Innovation and Meaning” οργανώνεται στη Βρετανική Σχολή Αθηνών.

Πληροφορίες: Ξένια Χαραλαμπίδου