Συνέδρια
Ελλάδα Ρέθυμνο

Τηλ.: 28310 20237
e-mail.: libret@otenet.gr
Ιστοσελίδα e-mail.: athina_vernardou@yahoo.gr

ΙΑ′ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο

21-27 Οκτωβρίου 2011

Το ΙΑ′ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου (ΙΛΕΡ).

Λαμβάνουν μέρος περισσότεροι από 600 καταξιωμένοι επιστήμονες από διάφορους τομείς των κρητολογικών ερευνών, 400 Έλληνες και 200 ξένοι.

Οι ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν σε επτά αίθουσες της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου που έχουν επιλεγεί και θα χωρίζονται ανάλογα με τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρονται. Οι επιστημονικές ανακοινώσεις καλύπτουν τρία τμήματα, το Αρχαιολογικό, που αναφέρεται στην προϊστορική εποχή και τα ιστορικά χρόνια, το Μεσαιωνικό, και εκείνο των Νεότερων Χρόνων έως το 1974.

Δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου στη διεύθυνση: http://www.iler.gr/index.php?progsinedr