Άλλες εκδηλώσεις
26 Φεβρουαρίου 2013 Έναρξη
26 Φεβρουαρίου 2013 Λήξη
15.00 Ώρα
Ελλάδα Επιγραφικό Μουσείο, Τοσίτσα 1, Αθήνα

Τηλ.: 210 3679904 (Philippa Pistikidis)
e-mail.: philippa.pistikidis@efa.gr
Ιστοσελίδα

Επιγραφές και λογοτεχνικές πηγές

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

Διάλεξη του Christophe Feyel (Université de Lorraine) με τίτλο «Inscriptions et sources littéraires: comment écrire l’histoire d’une pratique institutionnelle, la dokimasia?».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των σεμιναρίων επιγραφικής που διοργανώνει η Γαλλική Σχολή Αθηνών σε συνεργασία με το Επιγραφικό Μουσείο, την Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία και τη Βρετανική Σχολή Αθηνών.