Συνέδρια
Ελλάδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κτίριο Παπαστράτου (Αμφιθέατρα Κορδάτου και Σαράτση), Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος

Τηλ.: 24210 74874
e-mail.: archaeolab@uth.gr
Ιστοσελίδα

ΑΕΘΣΕ 2009-2011

15-18 Μαρτίου 2012

Η 4η συνάντηση για το «Aρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (2009-2011), Από τους προϊστορικούς στους νεώτερους χρόνους».

Το ΑΕΘΣΕ διοργανώνεται από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τις Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, τις Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τις Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και τις Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού που είναι αρμόδιες για τις παραπάνω Περιφέρειες.

Στη φετινή συνάντηση θα λάβουν μέρος πάνω από 200 επιστήμονες, ενώ θα διεξαχθούν παράλληλες συνεδρίες (Προϊστορικών-Κλασικών και Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών Χρόνων).

Το πρόγραμμα του 4ου ΑΕΘΣΕ