Άλλες εκδηλώσεις
10 Δεκεμβρίου 2012 Έναρξη
10 Δεκεμβρίου 2012 Λήξη
18:00 Ώρα
Ελλάδα Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Φειδίου 1, 106 78 Αθήνα

Τηλ.: (++30) 210 33 07 400
e-mail.: allgref@athen.dainst.org
Ιστοσελίδα

Ένα βασιλικό ανάκτορο στην Ακρόπολη των Αθηνών

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

Ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετάς (Μόναχο) θα δώσει διάλεξη στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο με τίτλο:

«Ένα όνειρο θερινής νυκτός ενός μεγάλου αρχιτέκτονα». Το σχέδιο του K.F. Schinkel για ένα βασιλικό ανάκτορο στην Ακρόπολη των Αθηνών