Το Colors & Minds ήταν ένα βιωματικό εικαστικό πρόγραμμα εξοικείωσης νέων με τον ψυχοκοινωνικό τομέα. Συνδιαμορφώθηκε από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (ΣΚΕΠ), την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) και την εθελοντική καλλιτεχνική πρωτοβουλία Talks & Crafts.

Το βιωματικό εικαστικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν νέοι γενικού πληθυσμού (φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και του Κέντρου Τέχνης και Ψυχοθεραπείας) και λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αξιοποίησε την τέχνη ως δίαυλο επικοινωνίας, για την κατανόηση και την αποδοχή του κόσμου γύρω μας, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνίας πιο φιλικής για όλους.

Ορμώμενοι από το έργο του Βλάση Κανιάρη, Το Κουτσό (1974), οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν διαφορετικά εικαστικά μέσα (ζωγραφική, φωτογραφία/βίντεο, γλυπτική, εγκατάσταση, performance και κείμενο), για να εξερευνήσουν βιωματικά τη σύγχρονη τέχνη, με αρωγό τις διαφορετικές εννοιολογικές πτυχές του συγκεκριμένου έργου.

Τα έργα που δημιουργήθηκαν από τους συμμετέχοντες θα παρουσιαστούν στον χώρο της Εκπαίδευσης στο Μεσοπάτωμα του ΕΜΣΤ από τις 21 έως τις 26 Μαΐου 2024.

Το Colors & Minds υλοποιήθηκε στο ΕΜΣΤ από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Μάιο του 2024.

Περισσότερα για το πρόγραμμα, εδώ.