Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας θα διεξαχθεί στις 18, 19 και 20 Οκτωβρίου στην Κομοτηνή, υπό την αιγίδα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και με θέμα «Σώμα και Ψυχή στην αρχαιότητα – διεπιστημονικές προσεγγίσεις».

Οι ανακοινώσεις θα επικεντρωθούν σε θέματα υγείας, δίαιτας και διατροφής, στην πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών, σε ζητήματα δυσμορφίας, στην άθληση και τον καλλωπισμό του ανθρώπινου σώματος, στην πρόνοια για ατομική και συλλογική υγιεινή και στην εξέλιξη της ιατρικής από την προϊστορία έως και τα μεταβυζαντινά χρόνια υπό το πρίσμα της αρχαιολογίας και της αρχαιομετρίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές αρχαιολογικών, ανθρωπιστικών σχολών και άλλων ειδικοτήτων όμοιου ή συσχετιζόμενου χαρακτήρα με τη θεματική του συνεδρίου, καθώς και οι απόφοιτοι των σχολών αυτών που ανήκουν ακόμη σε προπτυχιακό επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στο link: https://forms.gle/BBig6xDtELyEqJTi9 έως τις 31 Μαΐου 2024.

Η συμμετοχή μπορεί να διεξαχθεί με δύο τρόπους: με ομιλία ή με επιτοίχια ανακοίνωση (poster). Η περίληψη θα πρέπει να έχει έκταση 200 έως και 350 λέξεων, ενώ είναι απαραίτητη η συμπερίληψη της επιλεγόμενης βιβλιογραφίας. Τέλος, οι ανακοινώσεις μπορεί να είναι τόσο ατομικές, όσο και ομαδικές, οι οποίες δεν θα ξεπερνάνε σε αριθμό τα τέσσερα άτομα.

Ενδεικτικές θεματικές υποενότητες

– Υγεία και θεραπεία μέσα από αρχαιολογικά ευρήματα και γραπτές πηγές

– Δίαιτα και διατροφή

– Φαρμακευτικά φυτά και ψυχοτρόπες ουσίες

– Θεοί-θεραπευτές και χώροι ίασης

– Μίασμα και καθαρμός

– Ασθένειες, τραύματα και επιδημίες

– Ιατροί και μαίες

– Αθλητισμός και ιατρική

– Απεικονίσεις ασθενειών και δυσμορφίας στην τέχνη

– Ψυχικές ασθένειες στην τέχνη και τις γραπτές πηγές

– Σωματική περιποίηση και καλλωπισμός

– Δημόσια και ιδιωτικά έργα υγιεινής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στους λογαριασμούς του συνεδρίου στα μέσα δικτύωσης (Instagram: @12o.psfarch και  Facebook: 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας), αλλά και στο email επικοινωνίας: 12o.psfarch@gmail.com

Διοργάνωση: Φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών και του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.