Τηλεδιάλεξη με τίτλο «H ανάδειξη της χριστιανικής Ρώμης κατά το β’ μισό του 4ου αι. μ.Χ.» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 και ώρα 19:00 από τον δρα Ιωάννη Παπαδόπουλο [συνεργαζόμενο διδακτικό προσωπικό (2020-21) στο Πανεπιστήμιο του Leeds]. Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 5ου κύκλου της σειράς διαλέξεων για την Ύστερη Αρχαιότητα με γενικό τίτλο «Όταν ο κόσμος μας έγινε χριστιανικός», που διοργανώνει το Προπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) με συντονιστή τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γιώργο Δεληγιαννάκη.

Η ομιλία εστιάζει στη θρησκευτική δραστηριότητα του επισκόπου Ρώμης Δαμάζου Α’ (366-384), η οποία σμίλευσε το προφίλ της πόλης ως μιας νέας χριστιανικής κεφαλής της Οικουμένης σε μια εποχή που η Ρώμη δεν αποτελούσε πλέον έδρα των αυτοκρατόρων. Στις αρχές της υπό εξέταση περιόδου υπήρχαν πολύ λίγα σημάδια χριστιανικής παρουσίας στο αστικό τοπίο. Η δραστηριότητα του επισκόπου ανέδειξε την ιερότητα του τοπίου της Ρώμης στο χριστιανικό φαντασιακό σμιλεύοντας μια νέα ταυτότητα που θα αναδείκνυε το ποίμνιό του σε μια νέα προνομιακή πνευματικά θέση ως πολίτες της Ρώμης, της πόλης των Αποστόλων και των μαρτύρων. Ως προς αυτό το σκοπό ο Δαμάζος επιστράτευσε τους μάρτυρες και τη λατρεία τους ανοίγοντας στην ουσία ένα νέο κεφάλαιο στη θρησκευτική ιστορία της Ρώμης.

Η τηλεδιάλεξη θα μεταδοθεί μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο https://shorturl.at/kBIOW.

Εγγραφή: https://forms.office.com/e/RTfi7Fd8Kn

Ιωάννης Παπαδόπουλος

Ο δρ Ιωάννης Παπαδόπουλος είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Leeds. Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής είναι η Ιδέα της Ρώμης κατά την Ύστερη Αρχαιότητα, έργο που εκδόθηκε από το Amsterdam University Press. Εκπόνησε τη διδακτορική του έρευνα στο ΕΚΠΑ με θέμα την Ελληνορωμαϊκή Ετερότητα και Αυτογνωσία στον μητροπολιτικό Ελλαδικό Χώρο 66-264 μ.Χ. Δίδαξε για δύο έτη στο Πανεπιστήμιο του Leeds προπτυχιακό σεμινάριο σχετικά με την Ύστερη Αρχαιότητα και στο ΕΚΠΑ ως συνεργαζόμενο προσωπικό πάνω στην ίδια ενότητα, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για ένα έτος ως επισκέπτης λέκτορας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα Ρωμαϊκής Ιστορίας και Ύστερης Αρχαιότητας. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται: Η αναβίωση και επινόηση παραδόσεων στον ύστερο ρωμαϊκό παγανισμό, Το θέμα της Ουτοπίας και η ουτοπική σκέψη κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και η συνέχεια της Ρωμαϊκής Αριστοκρατίας στην Ιταλία μετά τη λογγοβαρδική εισβολή.