Παναγιώτης Π. Ιωσήφ / Ευαγγελινή Μάρκου (επιμ.), Strapped for Cash. Needy Soldiers, Reluctant Authorities. Studies on Military Payments in Greek and Roman Antiquity (Μελετήματα, 86), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Αθήνα 2023, 288 σελ. ISBN: 978-960-371-087-5

Ο τόμος περιλαμβάνει οκτώ 8 μελέτες γύρω από το ζήτημα της πληρωμής των στρατιωτών και των μισθοφόρων από τις εκδίδουσες αρχές κατά την ελληνική και τη ρωμαϊκή αρχαιότητα.

Οι μελέτες του τόμου πραγματεύονται τη διερεύνηση της χρήσης του νομίσματος σε συνάρτηση με τους μισθούς των στρατευμάτων, αλλά και σε σχέση με τις καθημερινές ανάγκες των στρατιωτών, τόσο εν καιρώ ειρήνης όσο και στη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων. Η έλλειψη πηγών που να πραγματεύονται την πληρωμή των στρατευμάτων οδηγεί σε ενδιαφέρουσες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, τα αποτελέσματα των οποίων φωτίζουν πτυχές της ευρύτερης οικονομικής και στρατιωτικής ιστορίας.

Στον τόμο εξετάζεται η τριμερής σχέση χρήματος-πληρωμής-στρατιωτικών δραστηριοτήτων, μέσα από ένα ευρύ χρονολογικό και γεωγραφικό φάσμα που καλύπτει την περίοδο από την Κλασική εποχή μέχρι τους αυτοκρατορικούς χρόνους, ξεκινώντας από τη Γαλατία και την Ιβηρική χερσόνησο και φτάνοντας μέχρι την Ανατολή.

Εισαγωγή: Π.Π. Ιωσήφ, Ε. Μάρκου.

Άρθρα: Σελήνη Ψωμά· C. Van Regenmortel· C. Lauwers· S. Martin· F. Kemmers· C. Blázquez Cerrato και Marta Gómez Barreiro· L. Claes· Χ. Παπαγεωργιάδου.

Συμπεράσματα: P. van Alfen.