Την απόκτηση της Βιβλιοθήκης Λοβέρδου, περίφημης συλλογής παλαιών βιβλίων, χειρογράφων και άλλου ιστορικού υλικού, ανακοίνωσαν το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη και η Ιστορική του Βιβλιοθήκη.

Η Βιβλιοθήκη Λοβέρδου, την οποία παραχώρησε στο Ίδρυμα η οικογένεια Λοβέρδου-Κουταρέλλη, περιλαμβάνει, μεταξύ των εκατοντάδων παλαιτύπων της, πολύ σημαντικά τεκμήρια της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, καθώς και σημαντικές ενότητες Ταξιδιωτικών βιβλίων, Ιστορίας, Ιστορίας του Βιβλίου, Λογοτεχνίας, Τέχνης και άλλων περιοχών της ελληνικής και ξένης γραμματείας. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης ένα εξαιρετικής ποιότητας αντίτυπο της Χάρτας του Ρήγα καθώς και μεγάλο αριθμό χειρογράφων.

Η Συλλογή Λοβέρδου θα αποτελέσει σημαντικό συμπλήρωμα της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και θα τεθεί στη διάθεση των αναγνωστών και της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας μετά την άμεση εκ νέου καταλογράφησή της.