Λευτέρης Πλάτων / Μαρία Πλάτωνος-Γιώτα, Το Μινωικό Ιερό Πισκοκέφαλου Σητείας, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας  (ΒΑΕ 347), Αθήναι 2023, 226 σελ. ΙSBN 978-618-5047-71-9

Το βιβλίο περιλαμβάνει την τελική δημοσίευση των κινητών ευρημάτων που έφερε στο φως ο Νικόλαος Πλάτων στον λόφο «Κατρίνια», κοντά στο Πισκοκέφαλο Σητείας στην Κρήτη, το 1952, σε ανασκαφή της Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Το σύνολο των αναθημάτων από το ιερό αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς προσφέρει πληροφορίες όχι μόνο για τον χαρακτήρα της λατρείας στα μινωικά υπαίθρια ιερά αλλά και για τους τρόπους επίκλησης του θείου, τη συμβολική διάσταση των αναθέσεων, την κοινωνική καταγωγή των αναθετών και το τυπικό της τελετουργίας.

Στον τόμο παρουσιάζονται επίσης και άλλα αντικείμενα από λαθραίες ανασκαφές στην ίδια θέση, που βρίσκονταν ήδη πριν από την έρευνα του Ν. Πλάτωνος στις συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και τον οδήγησαν στην υποδεικνυόμενη από διάφορες μαρτυρίες θέση προέλευσής τους.