Παναγιώτης Μπίρταχας / Νίκη Σαλεμή / Αποστολία Οικονομοπούλου, Βασιλική Β’ των Φιλίππων. Πρόσφατες έρευνες των ερειπίων της και κριτική προσέγγιση της μέχρι τώρα βιβλιογραφίας, Εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2023, 216 σελ. ISBN: 978-618-218-027-3

Η Βασιλική Β’ στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων χρονολογείται στα μέσα, περίπου, του 6ου αιώνα μ.Χ. και αποτελεί ένα αίνιγμα στο κεφάλαιο της ιστορίας της αρχιτεκτονικής που αφορά στην Ιουστινιάνεια περίοδο του ελλαδικού χώρου. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διευκρινίσει βασικά ζητήματα των διιστάμενων απόψεων που βαραίνουν τη μέχρι τώρα σχετική βιβλιογραφία και να βελτιώσει τη γνώση μας σε μία σειρά αδιευκρίνιστων στοιχείων.

Στο πλαίσιο αυτό τεκμηριώνεται το γεγονός ότι η Βασιλική Β’ δεν ολοκληρώθηκε ποτέ ως κτίσμα και δεν λειτούργησε ως ναός, συγκλίνοντας με την άποψη του ανασκαφέα Paul Lemerle, ενώ, ταυτόχρονα, επιχειρείται προσδιορισμός των προθέσεων του Αρχιτέκτονα ως προς τον σχεδιασμό της Βασιλικής. Τέλος, αποσαφηνίζεται το χρονικό των κατασκευαστικών φάσεών της και επιχειρείται ο προσδιορισμός της ταυτότητας του Αρχιτέκτονα που ανέλαβε τον σχεδιασμό και την κατασκευή της.