Σε οργανωμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 12 Σεπτεμβρίου σε περιοχή της Δράμας, και μετά από έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε αύλειο χώρο οικίας αρχαία αντικείμενα.

Πρόκειται για: δύο τμήματα συνανήκοντα καλύμματος σαρκοφάγου, πιθανώς Ρωμαϊκής περιόδου, ένα βυζαντινό ακόσμητο τεκτονικό κιονόκρανο, τμήμα οκτάπλευρου βυζαντινού κιονίσκου πακτωμένου σε παρτέρι, τμήμα τετράπλευρου βυζαντινού πεσσίσκου και ακέραια πλάκα, θωράκιο, καλυμμένη με διακόσμηση που θυμίζει αραβούργημα και χρονολογείται στην Υστεροβυζαντινή περίοδο (13ος-14ος αιώνας).

Τα αντικείμενα, σύμφωνα με σχετική έκθεση πραγματογνωμοσύνης αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας, εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Επιπλέον, στον ίδιο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής αντικείμενα, που σύμφωνα με γνωμάτευση αρχαιολόγου χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης: κορμός αρράβδωτου κίονα ο οποίος υποστηρίζει το τεκτονικό κιονόκρανο, τμήματα πιθαριών (μία βάση, τρία μέρη από σώμα ή σώματα, μία λαβή και ένα χείλος), επίστεψη επιτύμβιας μουσουλμανικής στήλης (σαρίκι), κιονόκρανο σε δεύτερη χρήση, τμήμα ενεπίγραφης επιτύμβιας μουσουλμανικής στήλης, τέσσερα τμήματα αγγείων, δώδεκα εντοιχισμένα τμήματα από ενεπίγραφες επιτύμβιες μουσουλμανικές στήλες και ένα χάλκινο εξάρτημα.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 62χρονος ιδιοκτήτης της οικίας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά σε «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».