Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Διατήρηση και Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς» (Preservation & Management of Cultural Heritage) διοργανώνουν από κοινού από το 2021 το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται κυρίως σε: ΠΕ και ΤΕ πτυχιούχους συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, αρχαιολόγους, ιστορικούς, μουσειολόγους, βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους, διαχειριστές συλλογών, εικαστικούς, εκπαιδευτικούς, πτυχιούχους θετικών επιστημών όπως φυσικοί, χημικοί, μηχανικοί, και στους αποφοίτους των τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου που θέλουν να εξειδικευτούν στη διαχείριση και διατήρηση των πολιτισμικών αγαθών.

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι 25.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ είναι διαρθρωμένο σε τρία εξάμηνα και περιλαμβάνει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα την παρακολούθηση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και κατά το τρίτο εξάμηνο την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου (καλοκαιρινή περίοδο ή Σεπτέμβρη) ο φοιτητής/η φοιτήτρια πραγματοποιεί πρακτική άσκηση 1 μηνός σε Πολιτιστικό Φορέα.

Το 90% των μαθημάτων του ΔΠΜΣ όπως και οι εισηγήσεις των επισκεπτών διδασκόντων από διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και πολιτιστικούς φορείς γίνονται εξ αποστάσεως.

Τα διά ζώσης εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται Σάββατο πρωί – απόγευμα ή/και Κυριακή πρωί, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν και μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες που εργάζονται ή διαμένουν σε άλλες περιοχές της χώρας.

Υποβολή αιτήσεων: Από 6 Ιουνίου έως 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://envi.ionio.gr/preserv-ch