Εμπορικά πλοία διασχίζουν τη Μεσόγειο σε αναζήτηση προϊόντων και αγορών. Έλληνες πλοιοκτήτες και έμποροι αγωνίζονται, ρισκάρουν, επενδύουν, πλουτίζουν ή χάνουν σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι με Ευρωπαίους και άλλους εταίρους. Δίκτυα ανθρώπων, θαλάσσιοι δρόμοι, λιμάνια και τόποι παραγωγής, με τους πληθυσμούς τους, εμπλέκονται σε ένα ατέρμονο παιχνίδι, με σκοπό το κέρδος, την ισχύ ή απλώς την επιβίωση. Ο «μακρύς 19ος αιώνας», όπως έχει χαρακτηριστεί από τον E.J. Hobsbawm, συνθέτει το υπόβαθρο ενός εμπορικού πολέμου που προδιαγράφει την αυγή μιας νέας εποχής, αυτής που ζούμε σήμερα. Ιδιαίτερα για την ελληνική ιστορία το ενδιαφέρον είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη γέννηση του ελληνικού έθνους κράτους, μέσα από την εμπορική δραστηριότητα πλήθους γνωστών ή άγνωστων εμπόρων, που διέτρεχαν τη Μεσόγειο, εγκαθιστούσαν αντιπροσωπείες στα πιο σημαντικά ευρωπαϊκά λιμάνια, ρίσκαραν, αγόραζαν, μετέφεραν, πουλούσαν, παίζοντας ένα από τα πιο σοβαρά και επιδραστικά παιχνίδια της ιστορίας: το θαλάσσιο εμπόριο.

Πώς μπορούν οι άνθρωποι σήμερα να γίνουν κοινωνοί μιας τόσο σημαντικής γνώσης, που διοχετεύεται κυρίως μέσα από επιστημονικά βιβλία και άρθρα; Μπορεί η ιστορική και αρχειακή έρευνα να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για μια βαθύτερη γνώση της εποχής, των συνθηκών και των ανθρώπων με μέσα που θα απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό;

Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρόταση που συνδυάζει τη στέρεη αρχειακή έρευνα, την επιστημονική συνθετική εργασία και την παιδαγωγική και ψυχαγωγική μέθοδο, προσκαλώντας το κοινό να συμμετάσχει στη γνωστική διαδικασία. Η ίδια η συνθήκη της εμπορικής ναυτιλίας κατά τον 19ο αιώνα, ιδίως στην περίπτωση των Ελλήνων, εμπεριείχε την έννοια του ρίσκου και του παιχνιδιού. Μέσω ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού οι σημερινοί παίχτες θα μπορούσαν όχι μόνο να γνωρίσουν, αλλά και να βιώσουν την ιστορική αυτή εμπειρία με έναν ψυχαγωγικό τρόπο.

Αυτή είναι η περίπτωση του «SeaLiΤ – Μεσογειακά πλοία και εμπόριο στον μακρύ 19ο αιώνα», του εκπαιδευτικού επιτραπέζιου παιχνιδιού που δημιούργησε το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, και το οποίο θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που διοργανώνει το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του ΜΙΕΤ, στις 9 Ιουνίου και ώρα 17:00, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Αρχείων.

Ο εμπνευστής του SeaLiΤ, δρ Απόστολος Δελής, ιστορικός και ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, θα μιλήσει για την πρωτοβουλία, τις σκέψεις και τη δουλειά που αποτέλεσαν την προϋπόθεση για τη δημιουργία του SeaLiΤ, καθώς και για τους επιθυμητούς στόχους του όλου εγχειρήματος.

Για το επιτραπέζιο παιχνίδι θα συζητήσουν: ο δημιουργός του, δρ Απόστολος Δελής (ΙΜΣ/ΙΤΕ), η ιστορικός δρ Δέσποινα Βλάμη (ΚΕΜΝΕ / Ακαδημία Αθηνών) και ο Βασίλης Λυκουρίνος (χώροι επιτραπέζιου παιχνιδιού / Crystal Lotus).

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του ΜΙΕΤ, Σκουζέ 3, Αθήνα.