Χριστίνα Α. Μαραμπέα, Ο θολωτός τάφος και το ιερό του Μαχάονος στον Κάμπο Αβίας (Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 345), Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Αθήνα 2023, 196 σελ. ISBN: 978-618-5047-69-6

Στο βιβλίο παρουσιάζεται ο θολωτός τάφος στον Κάμπο Αβίας, που βρίσκεται στην περιοχή της σημερινής δημοτικής Κοινότητας Κάμπου του Δήμου Δυτικής Μάνης, και τα ευρήματά του. Ο τάφος ερευνήθηκε το 1891 από τον Χρήστο Τσούντα, σε ολιγοήμερη ανασκαφή, και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα γνωστά κατάλοιπα της Μυκηναϊκής εποχής στην περιοχή. Επίσης, γίνεται λόγος  για το ιερό των ιστορικών χρόνων αφιερωμένο στον Μαχάονα, υιό του Ασκληπιού, η ύπαρξη του οποίου τεκμηριώθηκε κατά τις νεότερες έρευνες στο μνημείο (2014-2015), και στο οποίο είχε ενσωματωθεί, όπως προκύπτει από τα ευρήματα, ο μυκηναϊκός θολωτός τάφος.