Επιστημονικό Συμπόσιο στη μνήμη του βαλκανιολόγου Σπύρου Σφέτα, με τίτλο «Βαλκάνια. Ιστορία και Πολιτική», διοργανώνει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό του. Το Συμπόσιο θα διεξαχθεί στο Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Μεγάλου Αλεξάνδρου 31Α), στη Θεσσαλονίκη.

«Ο Σπύρος Σφέτας συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της έρευνας και των σπουδών για τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανίων, υπηρετώντας για δεκαετίες το αντικείμενό του, με υποδειγματική αφοσίωση και ζήλο. Εδραίωσε και διεύρυνε τη διεθνή παρουσία και απήχηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ ως ενός από τα σημαντικότερα διεθνώς κέντρα μελέτης της Ιστορίας των Βαλκανίων και με τον άριστα τεκμηριωμένο επιστημονικό λόγο του συνεισέφερε αποφασιστικά στη συλλογική ιστορική αυτογνωσία», αναφέρεται στην πρόσκληση του Συμποσίου.

Την πρώτη ημέρα του Συμποσίου, θα μιλήσουν για τον ιστορικό, τον επιστήμονα, τον δάσκαλο και τον άνθρωπο οι συνάδελφοι, οι συνεργάτες και οι μαθητές του, ενώ τη δεύτερη ημέρα, ειδικοί επιστήμονες θα αναπτύξουν θέματα βαλκανικής ιστορίας, ακολουθώντας ερευνητικούς δρόμους που άνοιξε και διεύρυνε ο Σπύρος Σφέτας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συμπόσιο είναι διαθέσιμες στο: www.hist.auth.gr

Το πρόγραμμα του Συμποσίου