Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου διοργανώνει το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 ημερίδα παρουσίασης του έργου
«Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου» που υλοποιήθηκε κατά το διάστημα 2019-2022, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Στόχος ήταν η δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου, μέσω μιας Δικτυακής Πύλης και ενός συνόλου εφαρμογών που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας τόσο των φυσικών επισκεπτών του Μουσείου όσο και των απομακρυσμένων χρηστών του διαδικτύου.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, στον νέο δικτυακό κόμβο του Μουσείου www.heraklionmuseum.gr είναι διαθέσιμα:

– 1.000 επιλεγμένα αντικείμενα από τις συλλογές του Α.Μ.Η., με επεξηγηματικά κείμενα και πλούσια φωτογραφική τεκμηρίωση,

– 10 επιλεγμένα αρχαία αντικείμενα σε τρισδιάστατη προβολή,

–  εφαρμογή ψηφιακού διαδραστικού χάρτη επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης από τους οποίους προέρχονται επιλεγμένα εκθέματα του Α.Μ.Η.,

– 2 ψηφιακές εφαρμογές Χρονολογίων (Χρονολόγιο της Κρητικής προϊστορίας και ιστορίας ως τα Ρωμαϊκά χρόνια και Χρονολόγιο της Ιστορίας του Α.Μ.Η.),

– ψηφιακή εφαρμογή Λεξικού Αρχαιολογικών Όρων,

– ψηφιακή εκπαιδευτική – ψυχαγωγική εφαρμογή,

– εφαρμογή διαδραστικής, εικονικής περιήγησης σε επιλεγμένες αίθουσες της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου – διαδραστικά πανοράματα 360°.

Επιπλέον, οι επισκέπτες του Μουσείου μπορούν να κατεβάσουν σε συσκευές iOS και Android δωρεάν εφαρμογή εικονικής και ηχητικής ξενάγησης για 73 προβεβλημένα εκθέματα του Α.Μ.Η., από τα οποία 20 εμπλουτίζονται με εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας.

Μέσα από την ολοκληρωμένη και στοχευμένη προβολή των συλλογών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου στο διαδίκτυο αλλά και την ταυτόχρονη σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του Α.Μ.Η., το έργο απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό αλλά και διαφορετικές κατηγορίες χρηστών (τοπική κοινωνία, ευρύ κοινό από όλο τον κόσμο, ερευνητές, εκπαιδευτική κοινότητα, ΑμΕΑ) και στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση του πλούσιου ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος της Κρήτης.

Το έργο θα παρουσιαστεί το Σάββατο 19 Νοεμβρίου, στις 11:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, με ομιλητές τους Στέλλα Μανδαλάκη, Προϊσταμένη του ΑΜΗ, Δευκαλίωνα Μανιδάκη, Επιβλέποντα του έργου ΕΣΠΑ, Θάνη Παρασκευόπουλο, εκπρόσωπο της εταιρίας Unisystems που ανέλαβε κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού την τεχνική υλοποίηση του έργου.

Η Ημερίδα είναι ανοικτή για παρακολούθηση από το κοινό με ελεύθερη είσοδο.