Το Εργαστήριο Μελέτης Αρχαίου Ανατολικού Χριστιανισμού του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει το μάθημα:

Εισαγωγή στην Κοπτική Γλώσσα (Σαχιδική Διάλεκτος)

Η Κοπτική γλώσσα είναι το γλωσσικό αποτέλεσμα της συνάντησης του Αρχαίου Αιγυπτιακού πολιτισμού με το Ελληνικό αλφάβητο και τον Χριστιανισμό. Με τις δύο βασικές διαλέκτους της, Βοχαϊρική (Β. Αίγυπτος) και Σαχιδική (Ν. Αίγυπτος), αποτελεί την οψιμότερη μορφή της αρχαίας αιγυπτιακής γλώσσας. Με την Αίγυπτο να γίνεται κοιτίδα του αρχέγονου χριστιανικού μοναχισμού, η κοπτική αποτελεί τη γλώσσα επικοινωνίας των Πατέρων της Ερήμου. Ταυτόχρονα, αποτυπωμένη με μια μορφή του ελληνικού αλβαφήτου, είναι η γλώσσα των Γνωστικών και άλλων Απόκρυφων κειμένων που ρίχνουν φως στην πρώιμη ιστορία του Χριστιανισμού. Σήμερα αποτελεί τη λειτουργική γλώσσα της Κοπτικής Εκκλησίας, στην οποία ανήκει η πλειονότητα των Αιγυπτίων χριστιανών.

Σκοπός του Εργαστηρίου Μελέτης Αρχαίου Ανατολικού Χριστιανισμού είναι η μελέτη της ιστορίας και της ζωής των κοινοτήτων των Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών (που διαχωρίσθηκαν σταδιακά από την Ορθόδοξη Εκκλησία μετά το 451) στις ιστορικές τους κοιτίδες (Ασία, Αφρική) και στη διασπορά με έμφαση στην αλληλεπίδραση τους με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και τα ευρύτερα θρησκευτικά ρεύματα της ανατολικής Μεσογείου. Η διδασκαλία της Κοπτικής εντάσσεται στο πλαίσιο μελέτης γλωσσών των Ανατολικών Χριστιανών (συριακά, αραβικά κ.ά.), το οποίο συντελεί στον σκοπό του Εργαστηρίου.

Πληροφορίες

Το πρόγραμμα διαρκεί οκτώ μήνες με έναρξη τον Νοέμβριο. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν υβριδικά (διά ζώσης και εξ αποστάσεως) με διδάσκοντα τον δρα Νίκο Κουρεμένο. Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης με συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο nikourem@hotmail.com.