Ο οργανισμός πολιτισμού Branding Heritage (ΒH) στο πλαίσιο των δράσεών του για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς σχεδιάζει ένα πολυδιάστατο έργο με στόχο τη διαφύλαξη της παραδοσιακής τέχνης της υφαντικής και του επαγγέλματος του υφαντή/της υφάντρας, αλλά και την αξιοποίησή της στο σήμερα, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα σε ένα σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

Απώτερος στόχος είναι το έργο να υλοποιηθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας με παράδοση στην υφαντική, να προβληθεί η σημασία της σύμπραξης της παράδοσης με το σύγχρονο επιχειρείν και να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο ψηφιακό μητρώο υφαντικής τέχνης που θα συμβάλει σημαντικά στην επαγγελματική παρουσίαση της αρχαίας αυτής τέχνης και τη δυναμική προώθησή της εντός και εκτός συνόρων.

Το έργο καταγραφής του οργανισμού έχει ξεκινήσει από την Κρήτη καθώς η τέχνη της υφαντικής είναι συνυφασμένη με την ιστορία και την παράδοση του νησιού. Με τη στήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Γυναικών Eπιχειρηματιών Κρήτης και τη Knowl – ΚοινΣεπ για την Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση καταγράφονται οι τεχνίτες του τόπου. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία μιας σύγχρονης Βάσης Δεδομένων (profile & portfolio) επαγγελματιών υφαντικής, εγχειριδίων βασικών τεχνικών και εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων. Tο υλικό (φωτογραφίες, δημιουργίες, βίντεο, βιογραφικό, στοιχεία επικοινωνίας) σχετικά με τη τέχνη κάθε υφάντρας που επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα θα αναρτηθεί σε ειδικό section στην ιστοσελίδα του Branding Heritage με τίτλο «Οι Υφαντές της Κρήτης» και θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο.

Μετά την Κρήτη το έργο θα καταγράψει τους υφαντές της Πελοποννήσου και ειδικότερα της Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας με τη σημαντική υποστήριξη του Ιδρύματος Γ. & Β. Καρέλια.