Πλάτων Πετρίδης / Αναστασία Γ. Γιαγκάκη / Νίκος Λιάρος / Έλλη-Ευαγγελία Μπία (επιμ.), 12ο Συνέδριο AIECM3 Μεσαιωνικής και Νεότερης Κεραμικής της Μεσογείου. Πρακτικά (Σειρά: Ερευνητική Βιβλιοθήκη, αρ. 10), Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών – Τομέας Βυζαντινών Ερευνών, Αθήνα 2021, τόμ. Ι: 528 σελ., τόμ. ΙΙ: 424 σελ. ISBN ΕΙΕ: 978-960-7905-87-1 [τόμ. I] / 978-960-7905-88-8 [τόμ. II] / 978-960-7905-89-5 [set]

Οι δύο τόμοι, καρποί της αγαστής συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών / Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσιάζουν μέσα από τα 107 κείμενά τους τα πιο πρόσφατα πορίσματα της έρευνας στο πεδίο της Μεσαιωνικής και Νεότερης κεραμικής της Μεσογείου. Η κεντρική ομιλία προσφέρει μία σύνθεση της προόδου που έχει επιτευχθεί τα τελευταία είκοσι χρόνια στον χώρο των εφυαλωμένων κεραμικών όχι μόνο σε ακαδημαϊκό αλλά και σε πρακτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Τα άρθρα δεν περιορίζονται στην παρουσίαση της τυπολογίας και του νεοευρεθέντος υλικού αλλά προχωρούν σε μια πιο ολιστική θεώρηση των σπουδών κεραμικής και επιχειρούν συνθετικές προσεγγίσεις. Οργανωμένα σε πέντε θεματικές ενότητες, μας ταξιδεύουν από την Πορτογαλία έως τη Βόρεια Ρωσία και από την Αλγερία έως την Παλαιστίνη για μια περίοδο που καλύπτει 15 αιώνες (από τον 6ο αι. μ.Χ. έως το 1988).

Ασχολούνται με θέματα τυπολογικής εξέλιξης, διάδοσης και εμπορίου, ιδεολογικών και πολιτικών αλλαγών που αντανακλώνται στην κεραμική, κεραμικής ύλης και τεχνικών κατασκευής, νέων μεθόδων ανάλυσης και χρονολόγησης, νέων διαδικτυακών εργαλείων. Παρουσιάζουν επίσης παλαιότερες και νεότερες αδημοσίευτες ανασκαφές και εντυπωσιακά ναυάγια. Διαβάζοντας τους τόμους προκύπτει η σημαντικότατη πρόοδος που έχει γίνει από την κοινότητα των κεραμολόγων τα τελευταία χρόνια προς μια πιο ουσιαστική, πιο δυναμική παρουσία σε όλα τα χωρικά και χρονικά πλαίσια, από τον πρώιμο Μεσαίωνα έως τα νεότερα χρόνια.