Ένα νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc.) με τίτλο «Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αρχαιολογία Τοπίου» προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πρόκειται για ένα μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που προσφέρει ένα σύνολο διεπιστημονικών ακαδημαϊκών μαθημάτων στον τομέα της εφαρμογής των Τεχνολογιών Χωρικής Ανάλυσης και της Γεωπληροφορικής στον ευρύτερο τομέα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Το πρόγραμμα λειτουργεί ως μία διεπαφή μεταξύ τεχνολογιών αιχμής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών, που εκπαιδεύει τους φοιτητές στις τελευταίες εξελίξεις των τεχνολογιών των χωρικών αναλύσεων, παρέχοντας πρακτική κατάρτιση και δεξιότητες σε διαφορετικά επιστημονικά όργανα (γεωφυσικά, τοπογραφικά, drones) και λογισμικά, προωθώντας μια κριτική και πολύπλευρη γνώση της εφαρμογής τους όσον αφορά την αντιμετώπιση αρχαιολογικών και ιστορικών ζητημάτων και την έναρξη διαλόγου μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών κλάδων.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα του Ιδρύματος «Σύλβιας Ιωάννου». Υποτροφίες απαλλαγής από τα δίδακτρα χορηγούνται στους καλύτερους υποψηφίους ανάλογα με τα προσόντα τους.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2022.

Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να προέρχονται από κλάδους Αρχαιολογίας/Ανθρωπολογίας, Ιστορίας, Αρχιτεκτονικής, Γεωγραφίας, Περιβαλλοντικών Επιστημών, Τοπογραφίας, Φυσικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Για αιτήσεις, πατήστε εδώ.