Ένα αλλόκοτο θηρίο. Δάνεια και χρέη στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, σειρά: Διάλογοι με την Αρχαιότητα, μτφρ.: Πέτρος Παρθένης, επιμ.: Παναγιώτης Σουλτάνης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2021, 192 σελ. ISBN: 978-960-524-645-7

Τα δάνεια αποτελούσαν εξαιρετικά σημαντικό θεσμό σε όλη τη χρονική και γεωγραφική έκταση του αρχαίου κόσμου, πυροδοτώντας, όπως ήταν φυσικό, ποικίλες και ενίοτε σκληρές αντιπαραθέσεις. Το βιβλίο αυτό ανοίγει έναν εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο με τον αναγνώστη γύρω από τον σκληρό κόσμο των δανείων, των τόκων, των δανειστών και των οφειλετών, συμβάλλοντας στην κατανόηση της καθημερινής ζωής στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Αρχίζοντας με προβληματισμούς του Ησίοδου και της Αρχαϊκής εποχής, περιλαμβάνει μεταφρασμένα έργα ή αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων συγγραφέων έως τον Βασίλειο Καισαρείας και την κλασική χριστιανική γραμματεία.

Τα βιβλία της σειράς «Διάλογοι με την Αρχαιότητα» καλούν σε έναν νέο διάλογο με την αρχαιότητα. Τα κείμενα κάθε τόμου, που προσφέρονται σε νεοελληνική απόδοση, φωτίζουν όψεις της καθημερινής ζωής, των θεσμών ή των ιδεών που εξακολουθούν να διατηρούν την επικαιρότητά τους. Επιπλέον, επιλέγονται με στόχο να αναδειχθεί τόσο ο πλούτος όσο και η ποικιλία των συμπεριφορών και των νοοτροπιών του αρχαίου κόσμου. Εμφανίζουν τους αρχαίους Έλληνες διαφορετικών εποχών και διαφορετικών πεποιθήσεων να διαλέγονται και να αντιπαρατίθενται μεταξύ τους ή με αλλοεθνείς· και τους εθνικούς να διαλέγονται ή να αντιπαρατίθενται με Ιουδαίους ή χριστιανούς. Η αρχαιότητα προβάλλει έτσι από τη μια πλευρά επίκαιρη και από την άλλη σύνθετη, πολύμορφη και αντιφατική.

Ο Πέτρος Παρθένης είναι δρ Αρχαίας Ιστορίας.

Διεύθυνση σειράς: Δημήτρης Κυρτάτας.

Εικόνα εξωφύλλου: Λεπτομέρεια από παράσταση στο εσωτερικό μελανόμορφης λακωνικής κύλικας (Cerveteri, περ. 560-550 π.Χ.), που εικονίζει τον Προμηθέα να αιμορραγεί δεμένος σε κίονα, με τον αετό που έστελνε ο Δίας να του τρώει το συκώτι. Αποδίδεται στον «Ζωγράφο του Αρκεσίλα» (© 2021 Vatican, Gregorian Museum of Etruscan Art & Photo Scala, Florence).