Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης / Μ.Γ. Βαρβούνης, Σύγχρονες ελληνικές ευχετήριες κάρτες, Ινστιτούτο του Βιβλίου – Καρδαμίτσα, Αθήνα 2021, 220 σελ. ISBN: 978-960-354-530-9

Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται οι ελληνικές ευχετήριες κάρτες, τα ευχετικά τους κείμενα, οι ποικίλες διακοσμήσεις τους, αλλά και η τελετουργία της αποστολής και ανταλλαγής τους. Στηρίχθηκε σε μια σειρά δειγμάτων καρτών, αλλά και στη μελέτη της σχετικής πλούσιας διεθνούς βιβλιογραφίας, δεδομένου ότι οι κάρτες αποτέλεσαν μέχρι σήμερα προσφιλές θέμα της ευρωπαϊκής και της αμερικανικής, κυρίως, λαογραφίας, στα πλαίσια της έρευνας των νεωτερικών μορφών και εκδηλώσεων του λαϊκού πολιτισμού. Και τούτο επειδή, πέρα από την εθιμική χρήση τους, και τις τυχόν συναισθηματικές διαστάσεις της, αποτελούν και πεδίο έρευνας για τη γενικότερη επίδραση του «ψηφιακού μετασχηματισμού» της κοινωνίας μας και των επιδράσεών του σε καθιερωμένες ήδη μορφές συλλογικής έκφρασης και δράσης.

Καθώς οι κάρτες συνδέονται με οριακές, διαβατήριες και μεταβατικές στιγμές της συλλογικής, της ατομικής και της οικογενειακής ζωής των ανθρώπων, είναι ιδιαιτέρως αγαπητές. Παρά τις ποικίλες τεχνολογικές και πολιτισμικές αλλαγές της (μετα)νεωτερικότητας συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται, και φυσικά να είναι αναγνωρίσιμες. Αυτή η πραγματικότητα συντελεί ώστε η λαογραφική μελέτη τους να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σύγχρονη αστική και νεωτερική λαογραφία. Και αυτό γιατί συνδέεται με το σπουδαίο ζήτημα της διαχείρισης του πολιτισμικού αποθέματος από τη σύγχρονη κοινωνία, με βάση και τις τεχνολογικές αλλαγές και κατακτήσεις, που δημιουργούν και συγκροτούν καθημερινά ένα νέο πεδίο συλλογικής κοινωνικής και πολιτισμικής δράσης και δημιουργίας.

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)