Κωνσταντίνος Άμαντος. Δάσκαλος, Επιστήμων, Πολίτης. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, Χίος, 6-8 Μαΐου 2016 (συλλογικό έργο), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2020, 337 σελ. ISBN: 978-960-9538-99-2

Στον τόμο περιλαμβάνονται δεκαοκτώ μελέτες – ανακοινώσεις σε ομότιτλο συνέδριο, το οποίο είχε συνδιοργανωθεί από την Ι.Μ. Χίου, Ψαρών και Οινουσσών και από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (Χίος, 6-8 Μαΐου 2016).

Παρουσιάζουν διάφορες πλευρές της πνευματικής προσωπικότητας του επιφανούς λογίου, πανεπιστημιακού καθηγητή και ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Αμάντου (1874-1960) και διαφωτίζουν πολύπλευρα το επιστημονικό έργο του και τη συμβολή του στη βυζαντινολογία, τη νεοελληνική ιστορία, τη γλωσσολογία, αλλά και την τοπική ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Χίου.