Οι συντελεστές του προγράμματος «Παλαιολιθική Λέσβος» έθεσαν πρόσφατα σε λειτουργία τον νέο ιστότοπο του προγράμματος (σε δύο γλώσσες: ελληνικά και αγγλικά), στη διεύθυνση https://www.palaeolithiclesbos.org, στο πλαίσιο της επιθυμίας τους για επικοινωνία με το ευρύ κοινό.

Tο πρόγραμμα «Παλαιολιθική Λέσβος» ερευνά τις απαρχές της κατοίκησης στο Αιγαίο. Από το 2012 εκπονείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα συμμετέχουν επιστήμονες με ειδίκευση στην αρχαιολογία, τη γεωαρχαιολογία, την αρχαιομετρία, τις γεωεπιστήμες, την παλαιοκλιματολογία και την παλαιογεωγραφία, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Νένας Γαλανίδου.

Με επίκεντρο τη συστηματική ανασκαφή στα Ροδαφνίδια, μία υπαίθρια θέση στον Κόλπο της Καλλονής στρατηγικά τοποθετημένη δίπλα στις θερμές πηγές του Λισβορίου, το πρόγραμμα εξετάζει τη δραστηριότητα των προϊστορικών ανθρώπων στη Λέσβο το τελευταίο μισό εκατομμύριο χρόνια.

Η ανασκαφή αποκαλύπτει, ανάμεσα σε άλλα ευρήματα, λιθοτεχνία της Αχελαίας τεχνικής παράδοσης. Παλαιολιθικοί πυρήνες, αποκρούσματα και εργαλεία, ανάμεσά τους και μεγάλα κοπτικά εργαλεία. Παλαιολιθικά κατάλοιπα εντοπίζονται επίσης στην επιφάνεια του εδάφους στον άξονα Βασιλικών – Λισβορίου – Νιφίδας  και στον άξονα Πολιχνίτου – Βατερών. Μαρτυρούν ότι  οι ομάδες της Κατώτερης Παλαιολιθικής Εποχής ζούσαν σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το Λισβόρι στη Λεκάνη της Καλλονής και τη νότια Λέσβο. Η Παλαιολιθική Λέσβος συμπληρώνει μια ψηφίδα στο ατελώς γνωστό ψηφιδωτό του πρώιμου προϊστορικού κόσμου, εκεί ακριβώς όπου η Ασία συναντά την Ευρώπη, το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Στον ιστότοπο του προγράμματος, πέρα από το ιδιαίτερα σημαντικό υλικό σχετικά με την ιστορία της έρευνας στην περιοχή αλλά και τα ευρήματα της ανασκαφής, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερώνεται και για όλα τα νέα της Παλαιολιθικής Έρευνας στην Ελλάδα και τον κόσμο.