Επιμέλεια: Κώστας Κοπανιάς / Γιώργος Δουλφής (επιμ.), Τέχνης εμπειρία. Νέα αρχαιολογικά ευρήματα και πορίσματα. Τιμητικός τόμος για την Καθηγήτρια Γεωργία Κοκκορού-Αλευρά, εκδ. Ινστιτούτο του Βιβλίου – Καρδαμίτσα, Αθήνα 2020, 724 σελ. ISBN: 978-960-354-519-4

Το βιβλίο αυτό είναι το αντίδωρο των μαθητών της ομότιμης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεωργίας Κοκκορού-Αλευρά για την πολύχρονη και ουσιαστική μύηση που τους προσέφερε στην Αρχαία Ελληνική Τέχνη και Αρχαιολογία.

Η ύλη του συλλογικού τόμου, αποτελούμενη από 46 συμβολές έγκριτων αρχαιολόγων, πανεπιστημιακών δασκάλων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μελών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και ερευνητών, κατανέμεται σε επτά ενότητες, των οποίων προηγείται αναλυτικό εργοβιογραφικό σημείωμα για την τιμώμενη.

Από τις ενότητες, οι τέσσερις πρώτες συγκροτούνται από προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Τέχνη με χρονολογική σειρά, από τα αρχαϊκά μέχρι και τα υστερορωμαϊκά χρόνια, και περιλαμβάνουν επανεξέταση παλιών και παρουσίαση νέων, αδημοσίευτων ευρημάτων γλυπτικής, λιθοτεχνίας, κεραμικής και κοροπλαστικής, ψηφιδωτών και επιγραφών, καθώς και ευρύτερες συνθετικές θεωρήσεις μεγάλων ανασκαφικών, αρχιτεκτονικών και αναθηματικών συνόλων. Μία ακόμα ενότητα περιλαμβάνει συμβολές στη Θεωρία τής Αρχαιολογίας, ενώ οι δύο τελευταίες ενότητες –στις οποίες περιλαμβάνονται και συμβολές προϊστορικού ενδιαφέροντος– είναι εντοπισμένες γεωγραφικά στη Λακωνία, από όπου κατάγεται η τιμώμενη, και την Κω, όπου επί 35 συναπτά έτη διευθύνει την πανεπιστημιακή ανασκαφή τού Ιερού του Απόλλωνα στην αρχαία Αλάσαρνα, τόπους, δηλαδή, με τους οποίους το επιστημονικό και διδακτικό έργο της Γ. Κοκκορού-Αλευρά έχει άρρηκτα συνδεθεί.

Οι συμβολές συνοδεύονται από 347 εικόνες (φωτογραφίες, χάρτες, σχέδια και αποκαταστάσεις), εκτυπωμένες σε άριστη ποιότητα και ευκρίνεια, καθώς και 6 στατιστικούς πίνακες, ενώ τρεις συμβολές έχουν ιδιαίτερο αρχαιομετρικό ενδιαφέρον, αφού συνοδεύονται από αναλύσεις ειδικών των Θετικών επιστημών, που αφορούν στο χρώμα των γλυπτών ή την προέλευση του υλικού (μαρμάρου και πηλού) των παρουσιαζόμενων έργων.

Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης, ο ειδικός επιστήμονας, ο φοιτητής των αρχαιογνωστικών επιστημών, χάρη στη διαχρονική και διαθεματική θέαση του αρχαίου κόσμου, όπως αυτή εξασφαλίζεται με την ύλη του παρόντος τιμητικού τόμου, θα απολαύσει αναμφίβολα μια ολοκληρωμένη Τέχνης εμπειρία, σαν αυτή που πρόσφερε η τιμώμενη δασκάλα στους πολυάριθμους μαθητές της.