Η αρχή δεν είναι το ήμισυ του παντός. Ο αριστοτελικός πολιτικός στοχασμός στις μεσαιωνικές αραβικές, συριακές, βυζαντινές και εβραϊκές παραδόσεις (συλλογικό έργο), επιμ.: Βασίλειος Σύρος, επιμ. ελληνικής έκδοσης: Γεώργιος Στείρης, εκδ. Ινστιτούτο του Βιβλίου – Καρδαμίτσα, 282 σελ. ISBN: 978-960-354-521-7

Οι μελέτες που συναπαρτίζουν αυτή την ανθολογία αποτελούν μια πρώτη απόπειρα να χαρτογραφηθεί η διαδρομή του πολιτικού στοχασμού του Αριστοτέλη στην αραβική, συριακή, βυζαντινή και εβραϊκή παράδοση, κατά τον Μεσαίωνα και την πρώιμη νεωτερικότητα. Τα κείμενα βασίζονται σε ένα ευρύ φάσμα πηγών, το οποίο είτε δεν έχει λάβει τη δέουσα ερευνητική προσοχή είτε δεν έχει μελετηθεί επαρκώς σε σχέση με τις ιδέες του Σταγειρίτη φιλοσόφου περί πολιτικής, ηθικής και ρητορικής.

Ο τόμος επιχειρεί να ανοίξει δρόμους για νέες αναγνώσεις, αμφισβητώντας την κρατούσα επιστημονική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία o αραβικός και εβραϊκός πολιτικός στοχασμός του Μεσαίωνα επηρεάστηκαν, κατά κύριο λόγο, από την πλατωνική φιλοσοφία.