Επιστολή συμπαράστασης προς τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) για τη σχεδιαζόμενη μετατροπή πέντε μεγάλων κρατικών ελληνικών mουσείων σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) απέστειλε ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή αυτή «εμπεριέχει κινδύνους για όλα τα Μουσεία καθώς και για τον ρόλο που αυτά επιτελούν».

Σύμφωνα με την επιστολή που γνωστοποίησε ο ΣΕΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων, το οποίο εκπροσωπεί το μεγαλύτερο μέρος των αρχαιολόγων της Κύπρου, θεωρεί ότι αυτή η πρόθεση του yπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «δεν συνάδει με τον ορισμό» που δίνει το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) για τον όρο «Μουσείο» («μη-κερδοσκοπικός, μόνιμος θεσμός/οργανισμός, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοιχτός στο κοινό, ο οποίος αποκτά, συντηρεί, ερευνά, προβάλλει και εκθέτει την υλική και άυλη κληρονομιά της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντός της, με στόχο την εκπαίδευση, μελέτη και ψυχαγωγία»), «αλλά ούτε και με το ρόλο των μουσείων γενικότερα».

«Ως Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων συμμεριζόμαστε τους φόβους και τις ανησυχίες των Ελλαδιτών συναδέλφων μας και θεωρούμε ότι μια τέτοια μετατροπή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τα ίδια τα μουσεία αλλά και για την κοινωνία», σημειώνεται μεταξύ άλλων στην επιστολή.