Η μελέτη τρωτότητας και ασφάλειας που αφορά στη συνολική προστασία του Βράχου της Ακρόπολης και των μνημείων της, καθώς και των μνημείων στην ευρύτερη περιοχή, παραδόθηκε στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου και τον Πρόεδρο του ΔΣ και Διοικητή του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας, Θεόδωρο Δραβίλλα, παρουσία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, Κωνσταντίνου Φρισήρα, και της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Ελένης Μπάνου.

Η μελέτη εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης υπηρεσιών στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και αφορά σε ζητήματα προστασίας, σε σχέδια διαφύλαξης και διαχείρισης κινδύνων. Η απόρρητη μελέτη, έκτασης 600 σελίδων, αναλύει σε βάθος τους παράγοντες τρωτότητας, μελετά τους όρους επικινδυνότητας για τον χώρο και καταλήγει σε ένα σύνολο προτάσεων, οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα ή σύμφωνα με εκτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών μεσομακροπρόθεσμα. Σύμφωνα με τη μελέτη, εκτιμώνται οι πιθανοί κίνδυνοι σε ένα μεγάλο εύρος, το οποίο περιλαμβάνει, και φυσικά φαινόμενα και ανθρωπογενείς παράγοντες. Πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη γεωγραφική αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, η οποία εκτείνεται από το Κουκάκι έως την οδό Πατησίων.