Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών προκήρυξε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση επιστημόνων στους θεματικούς άξονες της αρχαιολογίας, της Αιγυπτολογίας, της αρχαίας ιστορίας και των διαπολιτισμικών επαφών στην ανατολική Μεσόγειο της Εποχής του Χαλκού και των ιστορικών χρόνων. Το ΠΜΣ στοχεύει: α) στην απόκτηση ειδικών γνώσεων στη θεωρία και μεθοδολογία της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας των πολιτισμών της ανατολικής Μεσογείου και, κυρίως, των τεχνικών και των αναλυτικών εργαλείων της για τη μελέτη και επιστημονική εμβάθυνση των θεωρητικών και εφαρμοσμένων πεδίων της αρχαιολογικής επιστήμης, καθώς και β) στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με την κριτική επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών πηγών και την ανάπτυξη της επιστημονικής μεθοδολογίας και των λειτουργικών εργαλείων για την διεξαγωγή έρευνας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://nautilus.aegean.gr έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Πληροφορίες

Γραμματεία ΠΜΣ (Μαρία Τσαμούρη), τηλ.: 22410-99370, 6973683784. Ε-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://ema.aegean.gr