Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης εγκαινιάζει τον νέο του κύκλο σεμιναρίων, με θέμα «Η μετάφραση του αρχαίου δράματος: από την ενδογλωσσία στον ξενισμό» και εισηγητή τον Βάιο Λιαπή, Καθηγητή Αρχαίου Θεάτρου και της Πρόσληψής του στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στις τρεις συναντήσεις ο καθηγητής και μεταφραστής Βάιος Λιαπής θα καταπιαστεί με τη μετάφραση του αρχαίου δράματος, και συγκεκριμένα την ενδογλωσσική (από τα αρχαία στα νέα ελληνικά), η οποία παρουσιάζει ιδιάζουσες προκλήσεις, όχι μόνο γλωσσικές ή υφολογικές, αλλά και πολιτισμικές, καθώς μπορεί εύκολα να δώσει λαβή σε αναγνώσεις που επιδιώκουν τη δημιουργία πολιτισμικών ισοδυναμιών ανάμεσα στο πρωτότυπο και στο μετάφρασμα. Ένα από τα ερωτήματα που θα εξεταστούν στο πλαίσιο του σεμιναρίου είναι το κατά πόσο τέτοιου είδους αναγνώσεις ενέχουν τον κίνδυνο της υπέρμετρης (και παραπλανητικής) οικείωσης.

Επίσης στο σεμινάριο θα εξεταστούν επιλεκτικά βασικές παράμετροι και διλήμματα της μεταφραστικής πράξης (επάρκεια έναντι αποδοχής, οικείωση έναντι ανοικείωσης, η μετάφραση ως λειτουργική ισοδυναμία, η μετάφραση ως ξενισμός κτλ.). Σε όλες τις περιπτώσεις ο θεωρητικός προβληματισμός θα πλαισιωθεί και από την πρακτική εφαρμογή, μέσω παραδειγμάτων και ασκήσεων. Το σεμινάριο εντούτοις δεν προϋποθέτει ούτε γνώση της αρχαίας ελληνικής ούτε μεταφραστική προπαιδεία.

Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί σε τρεις δίωρες συναντήσεις, που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου (Π. Σκουζέ 3), τη Δευτέρα 16, την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020, και ώρα 18:00.

Το κόστος παρακολούθησης ανέρχεται στα 40 ευρώ. Για τους φοιτητές το κόστος είναι 30 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.