Η έκτη συνάντηση των Αρχαιολογικών Διαλόγων θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως έως τις 14 Ιουνίου 2020 στην Ερμούπολη της Σύρου με κεντρική θεματική «Το περιβάλλον της Αρχαιολογίας: Μνήμη, φυσικό περιβάλλον και τουριστική ανάπτυξη».

Η Συντονιστική Επιτροπή των «Αρχαιολογικών Διαλόγων» και η Οργανωτική Επιτροπή της Σύρου καλούν τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σε πρώτο στάδιο προτάσεις για θεματικές στρογγυλές τράπεζες, συνεδρίες, εργαστήρια και άλλες συλλογικές δραστηριότητες έως τις 23 Φεβρουαρίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Οι θεματικές ενότητες αφορούν (αλλά δεν περιορίζονται) στα παρακάτω:

—Αρχαιολογία και Περιβάλλον.

—Φυσικό περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, καταστροφές και προστασία μνημείων.

—Οικολογικά κινήματα και εναλλακτικοί λόγοι «απο-ανάπτυξης».

—Τα τουριστικά τοπία, οι αρχαιολογικές τοποθεσίες και οι νέες γεωγραφίες της μνήμης και της κληρονομιάς.

—Οι «δημιουργικές» πόλεις ως παγκοσμιοποιημένα πεδία ευρείας τουριστικής κατανάλωσης.

—Καλές πρακτικές στη διαχείριση μνημείων στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Κοινωνική συμμετοχή και βιωσιμότητα.

—Η εμπειρία των νησιωτικών Εφορειών Αρχαιοτήτων. Προβλήματα, αντιμετώπιση και προοπτική.

—Νησιωτικότητα, ταυτότητα και δίκτυα: διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

—Σύρος: πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον.