Τρεις εγκαταστάσεις video art θα ενώσουν τρία διαφορετικά ιστορικά κτίρια σε τρεις πόλεις, στην Ελλάδα και στη Μεγάλη Ελλάδα. Το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ελληνοϊταλικής Συνεργασίας «Πάρκο Λογοτεχνικών Ταξιδιών στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Ελλάδα», με ακρωνύμιο POLYSEMI, διοργανώνει, στις 31 Ιανουαρίου 2020, μια δράση στον δημόσιο χώρο, με έργα διεθνών καλλιτεχνών της video art. Πρόκειται για τη δημιουργία τριών εγκαταστάσεων video art σε εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων-τοποσήμων σε τρεις πόλεις στα Ιόνια Νησιά και την Απουλία: την Κέρκυρα, το Μπάρι και τον Τάραντα. Τρεις πόλεις, στις οποίες η αλληλεπίδραση των δύο πολιτισμών διαγράφεται έντονη, τόσο στα μνημεία, όσο και στη γλώσσα και την κουλτούρα.

O δημόσιος χώρος εμπερικλείει πολλαπλές διαστάσεις και σύνθετες ταυτότητες: κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές, δημογραφικές, περιβαλλοντικές. Κάποιες από αυτές τις βλέπουμε, τις βιώνουμε, τις κατανοούμε. Άλλες τις συναντάμε σε ένα συμβολικό, φαντασιακό επίπεδο. Αποτελούν κομμάτια, συχνά κρυφά, φαντάσματα των ιστοριών των κατοίκων, των ονείρων και των απογοητεύσεών τους, της μνήμης του χώρου, των διαφορετικών του χρήσεων, των συνειρμών που ανασύρει. Η δράση έχει ως στόχο κάποιες από τις διαστάσεις αυτές να συνδεθούν με αόρατα νήματα, επιτρέποντας στους κατοίκους-θεατές να βιώσουν κοινές μα και ξεχωριστές εμπειρίες, ανάλογα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κάθε πόλης, αποκαλύπτοντας, παράλληλα, καινούργια φαντασιακά και συναισθηματικά τοπία, νέες διαδρομές του λογοτεχνικού πάρκου POLYSEMI.

Πρώτος σταθμός, η Κέρκυρα και συγκεκριμένα η πρόσοψη της εκκλησίας της Κυράς Φανερωμένης των Στερεωτών ή, αλλιώς, της Παναγίας των Ξένων, που βρίσκεται στην καρδιά της παλιάς πόλης, στο «πλακάδο τ’ Αγιού». Χτίστηκε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1689) και συνιστούσε έναν φιλόξενο θρησκευτικό και πνευματικό χώρο για «όσους ξένους χριστιανούς είναι από τα μέρη της στερηάς», κυρίως πρόσφυγες από την Ήπειρο που, κατατρεγμένοι από τους Τούρκους, κατέφευγαν στην Κέρκυρα. Ένας ναός ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, με νεοκλασικά και μπαρόκ στοιχεία, από τους ομορφότερους του νησιού.

Στο χώρο αυτό, στις 31 Ιανουαρίου, από τις 18:30, θα παρουσιαστούν τα έργα «Floating in Space» της Ελληνίδας video artist Αγγελίνας Βοσκοπούλου, «Mire» και «Invisible Threads» του Ιρλανδού video artist David Ian Bickley και «Clouds» του Βρετανού καλλιτέχνη David Hawkins. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχα δρώμενα στις πόλεις του Μπάρι και του Τάραντα.

Το έργο POLYSEMI (Park of literary travels in Greece and Magna Graecia) υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG) Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το POLYSEMI είναι ένα νοητό πάρκο, ένα σύνολο προτεινόμενων πολιτιστικών διαδρομών και περιπάτων που, ως επί το πλείστον, ακολουθούν τα ίχνη από τη ζωή και το έργο ανθρώπων του πνεύματος από τα Ιόνια Νησιά και την Απουλία. Απώτερος στόχος, ένας βιώσιμος, περιφερειακός τουρισμός.