«Καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου του 2021-2027, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, οργανισμούς, τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις, να διαβουλευτούν και να συνεργαστούν προκειμένου να προσδιοριστούν εγκαίρως οι κατευθύνσεις και οι στόχοι ενός κοινού σχεδίου δράσης».

Αυτά ανέφερε πρόσφατα από τη Λάρισα η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο 2ο Ευρωπαϊκό Forum Ανάπτυξης. Στο σχέδιο αυτό, πεποίθησή μου, είπε η υπουργός, είναι ότι ο τομέας του Πολιτισμού όχι απλώς μπορεί, αλλά οφείλει, να έχει έναν από τους κεντρικούς και πρωταγωνιστικούς ρόλους, επικεντρώνοντας τη δράση και τη συμβολή του γύρω από τρεις κύριους άξονες:

«Τη διασφάλιση των κατάλληλων προϋποθέσεων, οικονομικών και οργανωτικών, και τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών για την προστασία, διατήρηση, ανάδειξη και προβολή του θεμελιώδους κεφαλαίου της πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλες της τις πτυχές και εκφάνσεις, υλικές και άυλες. Την υποστήριξη και ενίσχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και της δημιουργικής βιομηχανίας, που εμπλουτίζουν με νέα στοιχεία και διαφοροποιούν περαιτέρω το κεφάλαιο αυτό. Και τρίτον, τη σχεδίαση και υλοποίηση των κατάλληλων συνεργειών με άλλους Τομείς για τη συνδυαστική αξιοποίηση των ανωτέρω με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην επίτευξη βιώσιμης, αειφόρου και καθολικής ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο».

«Ο Πολιτισμός διαθέτει τεράστιες δυνατότητες και ταυτόχρονα ανεξάντλητη δυναμική», τόνισε επίσης η ίδια μεταξύ άλλων, για να εξηγήσει:

«Η καίρια συμβολή του Πολιτισμού στο Ευρωπαϊκό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, και μάλιστα με ετήσια αύξηση σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή άλλων τομέων της οικονομίας, προκύπτει από αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν ότι πραγματοποίηση επενδύσεων στην αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου αποδίδει υψηλή προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στις συνδεόμενες με τον Πολιτισμό εξωτερικές οικονομίες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Πολιτισμός παρέχει ισχυρή στήριξη και ώθηση στην απασχόληση, τόσο στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και στους τομείς των δημιουργικών βιομηχανιών και των συναφών και εξαρτώμενων δραστηριοτήτων, πρωτίστως δε του τουρισμού».

Η κα Μενδώνη τόνισε ότι «βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για την επεξεργασία ενός νέου νόμου για τον καταδυτικό τουρισμό, ο οποίος θα εκσυγχρονίσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, θα θεραπεύσει τις αδυναμίες που διαγνώστηκαν στο πεδίο πρακτικής εφαρμογής, και θα επιτρέψει την πραγματοποίηση σημαντικών για την τοπική τουριστική ανάπτυξη επενδύσεων, με παράλληλη εγγύηση της ασφάλειας τόσο του κοινού, όσο και του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος». Για να προσθέσει:

«Αναγνωρίζοντας επίσης την ιδιαίτερη αναπτυξιακή προοπτική της δημιουργίας καταδυτικών πάρκων και επισκέψιμων ενάλιων χώρων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, δώσαμε προτεραιότητα στην ένταξη και προώθηση του έργου της δημιουργίας επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων στην Αλόννησο και στον Δυτικό Παγασητικό, ύψους 960.000 ευρώ, για το οποίο εκπληρώθηκε και η αναγκαία προϋπόθεση της υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης».

«Με δεδομένο», ανέφερε στη συνέχεια η Υπουργός, «ότι στην παρούσα συγκυρία η πατρίδα μας δεν έχει την πολυτέλεια να αφήνει αναξιοποίητη καμία δυνατότητα χρηματοδότησης, είναι σαφής η πρόθεση και επιδίωξή μας να εξαντλήσουμε κάθε πηγή διαθέσιμων πόρων, ειδικά του ΕΣΠΑ 2014-2020, έστω και στο παρά πέντε. Την ευκαιρία εν προκειμένω μας παρείχαν οι ανοιχτές ακόμη διαδικασίες διαβούλευσης των δύο στρατηγικών Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Επίσης για το ίδιο θέμα πρόσθεσε: «Στο σημείο αυτό οφείλω να επισημάνω την ιδιαίτερη χρησιμότητα και αξία που πιστεύω ότι θα αποκτήσουν στο προσεχές μέλλον οι ΟΧΕ για τον Τομέα Πολιτισμού, καθώς αναμένεται να αποτελέσουν κεντρικά χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά εργαλεία κατά την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, που προσφέρονται για συνέργειες και συμπράξεις σε ευρύτερες περιοχές της χώρας, στις οποίες ο Πολιτισμός μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο».

«Μετά από περιόδους έντονης και παρατεταμένης ύφεσης, όπως αυτή από την οποία σταδιακά εξερχόμαστε, ο Πολιτισμός μπορεί επίσης να συνεισφέρει σημαντικά στην αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, προσφέροντας δυνατότητες απασχόλησης και ευκαιρίες συμμετοχής και έκφρασης σε ανθρώπους από διαφορετικά οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά υπόβαθρα ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, προσωπικών πεποιθήσεων και επιλογών. Μπορεί έτσι να συμβάλει ακόμη στην άρση στερεοτύπων και προκαταλήψεων, στο σεβασμό της ιδιαιτερότητας, της πολιτιστικής πολυμορφίας και στο διαπολιτισμικό διάλογο» ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.