Το Ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη» προκήρυξε τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές. Ειδικότερα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα χορηγηθούν έως 20 υποτροφίες εσωτερικού ή εξωτερικού διάρκειας ενός έτους για μεταπτυχιακές σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωμα ή ισότιμο αυτών), στους τομείς των ανθρωπιστικών– κοινωνικών επιστημών, της Ιατρικής, των φυσικών και βιολογικών επιστημών, καθώς και των τεχνολογικών επιστημών.

Το ποσόν της υποτροφίας για σπουδές στο εξωτερικό ανέρχεται σε 9.000€ ετησίως, που καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Για σπουδές στο εσωτερικό το ποσόν ανέρχεται σε 3.000€ ετησίως.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020.

Δείτε εδώ λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, τους όρους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.