Το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της ανασκαφικής περιόδου του 2019 στην Αγορά της Νέας Πάφου, από το Τμήμα Κλασικής Αρχαιολογίας του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Jagiellonian Κρακοβίας (Πολωνία). Οι έρευνες γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος Pafos Agora Project (PAP). Στόχος του PAP, το οποίο ξεκίνησε το 2011, είναι η μελέτη της οικονομικής, και όχι μόνο, δομής και δραστηριότητας της αρχαίας πόλης της Νέας Πάφου, τόσο με βάση την ανασκαφική έρευνα εντός της Αγοράς αλλά και σε άλλα σημεία της πόλης, όσο και με τη χρήση γεωφυσικών μεθόδων. Οι έρευνες διεξάγονται υπό τη διεύθυνση της Καθηγήτριας Ewdoksia Papuci-Władyka.

Στις έρευνες του 2019 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2019) συμμετείχαν επιστήμονες από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας και από το Πανεπιστήμιο  του Αμβούργου. Δύο ήταν οι βασικοί στόχοι των ερευνών: αφενός να προσδιοριστεί η έκταση της ίδιας της Αγοράς στα βόρεια, και αφετέρου να εντοπιστούν οι δρόμοι που βαίνουν κατά μήκος της Αγοράς στα βόρεια και τα ανατολικά. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε τρεις δοκιμαστικές ανασκαφικές τομές (TT): στην TT.VI η οποία διανοίχθηκε το 2018 και σε νέες οι οποίες χαράχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα των γεωφυσικών ερευνών των προηγούμενων ετών. Η TT.VII βρίσκεται στη βόρεια επέκταση της δυτικής Στοάς της Αγοράς, ενώ η TT.VIII στη βόρεια επέκταση της ανατολικής Στοάς. Συνεχίστηκαν επίσης οι ανασκαφές στην τομή TT.II, στην ανατολική Στοά, όπου ανασκάπτεται το Δωμάτιο R.22.

Από τους πιο πάνω στόχους επιτεύχθηκε ο δεύτερος αφού σε όλες τις δοκιμαστικές τομές  αποκαλύφθηκαν είτε οι πλακόστρωτες επιφάνειες δρόμων (στην TT.VIII) ή κατασκευές που συνδέονται με την ύπαρξη δρόμων (αγωγοί και συσσωρευτές νερού στις τομές TT.VI και TT.VII). Εντούτοις, το βόρειο άκρο των στοών δεν εντοπίστηκε. Στην τομή TT.VIII επιβεβαιώθηκε η πορεία του δρόμου που ορίστηκε ως P στην αναπαράσταση του J. Młynarczyk (1990). Ο δρόμος αυτός αποκαλύφθηκε και στα νότια του θεάτρου το οποίο ανασκάπτει η αρχαιολογική αποστολή από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Οι φετινές έρευνες του PAP επιβεβαίωσαν επίσης την πορεία του δρόμου 1a, ο οποίος αποτελεί επέκταση της εσωτερικής πορείας της δυτικής Στοάς της Αγοράς (στην τομή TT.VII). Όμως ο δρόμος με αριθμό 2a αποκαλύφθηκε σε κάπως διαφορετική θέση από αυτήν που σημειώνεται στην αναπαράσταση του Młynarczyk – περίπου 20 μ. στα ανατολικά (TT.VI).

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ερευνώμενη περιοχή είχε ισοπεδωθεί και συληθεί σε πολλά σημεία στα παρελθόν, γεγονός που δυσχεραίνει την έρευνα και την ερμηνεία πολλών ευρημάτων. Οι ανασκαφείς αντιμετώπισαν και κάποια αναπάντεχα ευρήματα, όπως αριθμό ταφών (τομή TT.VII) οι οποίες είχαν γίνει μέσα σε παλαιότερα κτίσματα/στοιχεία. Αυτή η μικρή σε έκταση νεκρόπολη χρήζει περαιτέρω έρευνας παρόλο που είναι πιθανόν να σχετίζεται με μια βασιλική, η οποία ίσως βρισκόταν στα βορειοδυτικά της τομής TT.VII. Η πιθανή ύπαρξη βασιλικής διαφάνηκε από τις γεωμαγνητικές έρευνες του PAP, οι οποίες έγιναν από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου κατά το 2016. Περισσότερα συμπεράσματα θα προκύψουν με τη χρονολόγηση με τη μέθοδο C14 στα κατάλοιπα των τάφων, ιδιαίτερα στο ξύλινο φέρετρο του τάφου 2. Φαίνεται ότι τα πιο πάνω ευρήματα χρονολογούνται στην ύστερη Ελληνιστική και πρώιμη Ρωμαϊκή περίοδο, ενώ το νεκροταφείο μπορεί να χρονολογηθεί στην ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο.

Παράλληλα με τις ανασκαφές διεξήχθη και μικρής κλίμακας γεωφυσική έρευνα και συντηρήθηκαν τα μεταλλικά ευρήματα, ενώ συνεχίστηκε η μελέτη των συντηρημένων μεταλλικών αντικειμένων και των νομισμάτων. Επιπλέον, μελετήθηκαν και τα ανθρωπολογικά ευρήματα (σκελετικό υλικό) που ήρθαν στο φως κατά τις προηγούμενες ανασκαφές.