«Ιερό Καλαποδίου Φθιώτιδας. Νέες έρευνες και προοπτικές» είναι το θέμα διάλεξης που θα δώσει η Διευθύντρια του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Katja Sporn, την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, και ώρα 19:00, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Στην κεντρική Ελλάδα, στα όρια των αρχαίων περιοχών της Φωκίδος, της Βοιωτίας και της ανατολικής Λοκρίδος, βρίσκεται το αρχαίο ιερό του Καλαποδίου. Αντίθετα από τα περισσότερα άλλα ελληνικά ιερά ιδιαίτερης σπουδαιότητας, εδώ η συστηματική ανασκαφή ξεκίνησε μόλις τη δεκαετία του 1970 – για αυτόν το λόγο η έρευνα επωφελήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις αλματώδεις προόδους των ανασκαφικών μεθόδων τις τελευταίες δεκαετίες.

Έως τώρα έχουν βρεθεί τουλάχιστον δύο συγκροτήματα ναών, που χρονολογούνται από τη Μυκηναϊκή εποχή των μέσων της 2ης χιλιετίας π.Χ. έως τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο. Τα τελευταία χρόνια δόθηκε βάρος στη διερεύνηση της διαρρύθμισης, της έκτασης και των υποδομών του ιερού και ανιχνεύθηκε το άμεσο περιβάλλον των ναϊκών συγκροτημάτων. Τα έως τώρα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι μακροπρόθεσμα ανοίγονται στην έρευνα μεγάλες προοπτικές για την εξέταση ευρύτερων ζητημάτων σχετικών με τα ιερά, την αρχιτεκτονική και τις τελετουργίες.

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο κύκλου επιστημονικών διαλέξεων, υπό τον γενικό τίτλο «Τετάρτες στο Μουσείο – Αρχαιολογικές Διαλέξεις», που διοργανώνει το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποσκοπεί στη γνωριμία του κοινού της Θεσσαλονίκης με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, νέες ανασκαφικές και διεπιστημονικές έρευνες και τα πορίσματά τους.

Είσοδος ελεύθερη.